FN's Verdensmål

Rafiki arbejder for FN’s Verdensmål og bidrager til en verden i bedre balance.

Mål 1, 8 og 10: Afskaf fattigdom, skab anstændige jobs, økonomisk vækst og mindre ulighed

Rafiki sælger chokolade, der er produceret i Uganda, hvor kakaobønnerne gror. Råvarerne er opkøbt i direct trade af små familiebrug til en fair pris. Den lokale forarbejdning giver mange fattige familier arbejde og indkomst.

Rafiki gør dermed op med de store chokoladeproducenters praksis, hvor råvarerne fragtes til Europa for at blive forarbejdet. Ofte er kakaobønnerne høstet af børn, der arbejder under slavelignende forhold.

Mål 2 og 3: Stop sult, sundhed og trivsel

Rafiki er en socialøkonomisk virksomhed, hvor overskuddet går til sårbare flygtninge i Uganda, der kæmper mod sult og underernæring.

Mål 17: Partnerskaber for handling

Rafiki hjælper Ugandas eksport ved at købe lokalt forarbejdet chokolade. Produktionen skaber arbejdspladser og opbygger knowhow i Uganda, som styrker det fattige lands muligheder i international handel.