Overskuddet

Overskuddet går til udsatte flygtninge i Uganda.

Uganda børnOverskuddet fra Rafiki chokolade går til unge gravide og mødre, der er flygtet fra Sydsudan og Congo. De seneste år er 1,6 mio. flygtninge ankommet til Uganda. Mange er i dårlig forfatning, og en del af dem er gravide eller med små børn. Mødrene er tvunget til at skære ned på antallet af måltider, og portionerne bliver mindre. Ca. 7% af børnene er derfor alvorligt underernærede.

Hjælp flygte fra Sydsudan og Congo 

Hjælpen går til de mest udsatte gravide og unge mødre, så de og børnene får nok at spise. Samtidig får de værktøjer og såsæd, så de efter flugten til Uganda kommer i gang med en tilværelse, hvor de selv kan forsørge familien.

 Flygtninge ankommet til Uganda

Projektet gennemføres i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp og Fonden Det Nytter og følges tæt med årlige besøg i Uganda.


Se mere på www.fondendetnytter.dk