Om Rafiki

Rafiki er en socialøkonomisk virksomhed, hvor overskuddet går til sårbare flygtninge, som har søgt tilflugt  i Uganda.

Rafiki blev stiftet i juli 2022. Vi ønsker en åben og gennemsigtig virksomhed og offentliggør derfor vedtægter, regnskaber, bestyrelsesmødereferater mv. på hjemmesiden.

- Vedtægter
- Stiftelsesdokument og bestyrelsesmødereferater
- Regnskaber

findsmiley.dk se kontrol rapport